Επίσκεψη στον εμπορευματικό λιμένα Ελευσίνας

Το Σάββατο 7/3/2019 οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μαζί με διδάσκοντες στο ΠΜΣ επισκέφθηκαν τον εμπορευματικό λιμένα Ελευσίνας και το φορτηγό πλοίο γενικού φορτίου MYGAN, με σημαία Barbados.