Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας»
Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

04/03/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

05/03/2022

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Λογιστική

12:30-16:00

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση & Επενδύσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

11/03/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

12/03/2022

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Λογιστική

12:30-16:00

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση & Επενδύσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

18/03/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

19/03/2022

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Λογιστική

12:30-16:00

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση & Επενδύσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

01/04/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

02/04/2022

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Λογιστική

12:30-16:00

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση & Επενδύσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

08/04/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

09/04/2022

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Λογιστική

12:30-16:00

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση & Επενδύσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

15/04/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

16/04/2022

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Λογιστική

12:30-16:00

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση & Επενδύσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

29/04/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

30/04/2022

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Λογιστική

12:30-16:00

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση & Επενδύσεις

                 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

06/05/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

07/05/2022

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Λογιστική

12:30-16:00

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση & Επενδύσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

13/05/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

14/05/2022

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Λογιστική

12:30-16:00

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση & Επενδύσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

10η

20/05/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

21/05/2022

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Λογιστική

12:30-16:00

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση & Επενδύσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

27/05/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Ναυτικό Δίκαιο & Συμβάσεις

28/05/2022

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτικό Δίκαιο & Συμβάσεις

12:30-16:00

Ναυτικό Δίκαιο & Συμβάσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

03/06/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Ναυτικό Δίκαιο & Συμβάσεις

04/06/2022

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:00

Ναυτικό Δίκαιο & Συμβάσεις

12:00-15:00

Ναυτικό Δίκαιο & Συμβάσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

10/06/2022

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Ναυτικό Δίκαιο & Συμβάσεις

11/06/2022

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:00

Ναυτικό Δίκαιο & Συμβάσεις

12:00-15:00

Ναυτικό Δίκαιο & Συμβάσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

18/06/2022

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτικό Δίκαιο & Συμβάσεις

12:30-16:00

Ναυτικό Δίκαιο & Συμβάσεις