Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας»
Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας»

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΗΜΕΡΑ

 

ΩΡΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

19/02/2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Επιχ/Σεων

 

20/02/2021

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Λογιστική

12:30-16:00

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Επιχ/Σεων

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΗΜΕΡΑ

 

ΩΡΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

26/02/2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Επιχ/Σεων

 

27/02/2021

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Λογιστική

12:30-16:00

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Επιχ/Σεων

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΗΜΕΡΑ

 

ΩΡΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

05/03/2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Επιχ/Σεων

 

06/03/2021

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Λογιστική

12:30-16:00

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Επιχ/Σεων

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΗΜΕΡΑ

 

ΩΡΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

12/03/2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Επιχ/Σεων

 

13/03/2021

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Λογιστική

12:30-16:00

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Επιχ/Σεων

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΗΜΕΡΑ

 

ΩΡΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

19/03/2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Επιχ/Σεων

 

20/03/2021

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Λογιστική

12:30-16:00

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Επιχ/Σεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

 

26/03/2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση  & Επενδύσεις

 

27/03/2021

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Λογιστική

12:30-16:00

Ναυτικό Δίκαιο & Συμβάσεις

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΗΜΕΡΑ

 

ΩΡΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

02/04/2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση  & Επενδύσεις

 

03/04/2021

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Λογιστική

12:30-16:00

Ναυτικό Δίκαιο & Συμβάσεις

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΗΜΕΡΑ

 

ΩΡΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ

 

09/04/2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση  & Επενδύσεις

 

10/04/2021

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Λογιστική

12:30-16:00

Ναυτικό Δίκαιο & Συμβάσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

 

16/04/2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση  & Επενδύσεις

 

17/04/2021

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Λογιστική

12:30-16:00

Ναυτικό Δίκαιο & Συμβάσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

 

10η

23/04/2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:30

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση  & Επενδύσεις

24/04/2021

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Λογιστική

12:30-16:00

Ναυτικό Δίκαιο & Συμβάσεις

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

 

08/05/2021

ΣΑΒΒΑΤΟ

10:00-13:00

Ναυτιλιακή Λογιστική

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

 

11η

14/05/2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:00

Ναυτικό Δίκαιο & Συμβάσεις

15/05/2021

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση  & Επενδύσεις

12:30-16:00

Ναυτικό Δίκαιο & Συμβάσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

 

12η

21/05/2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:00

Ναυτικό Δίκαιο & Συμβάσεις

22/05/2021

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-12:30

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση  & Επενδύσεις

12:30-15:30

Ναυτικό Δίκαιο & Συμβάσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

 

13η

28/05/2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:00

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Επιχ/Σεων

29/05/2021

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-13:00

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση  & Επενδύσεις

13:00-16:00

Ναυτικό Δίκαιο & Συμβάσεις

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

 

04/06/2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00-21:00

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Επιχ/Σεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

 

14η

 

 

05/06/2021

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-13:00

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση  & Επενδύσεις

13:00-16:00

Ναυτικό Δίκαιο & Συμβάσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

 

15η

 

12/06/2021

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

 

09:00-12:00

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση  & Επενδύσεις

12:00-15:00

Ναυτιλιακή Λογιστική

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

 

19/06/2021

ΣΑΒΒΑΤΟ

10:00-13:00

Ναυτικό Δίκαιο & Συμβάσεις

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑ

 

26/06/2021

ΣΑΒΒΑΤΟ

10:00-13:00

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση  & Επενδύσεις