Διεθνές Περιβάλλον της Ναυτιλίας


Σκοπός 
Το μάθημα διερευνά τα διαφορετικά περιβάλλοντα που επιδρούν στη ναυτιλιακή οικονομική δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο.
Περιεχόμενα
Συγκεκριμένα εξετάζονται:
Α. Το Χρηματοδοτικό περιβάλλον: Διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, Τράπεζες και Ασφαλιστικές εταιρείες,  Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου και χρηματοδοτικά εργαλεία.
Β. Το Θεσμικό περιβάλλον: Διεθνείς Ναυτιλιακοί Οργανισμοί και φορείς της Ναυτιλίας.
Γ. Το Φυσικό και τεχνολογικό περιβάλλον: Οι θαλασσιές οδοί, οι υποδομές (διώρυγες, λιμάνια, κλπ), βελτιστοποίηση πλόων, ενέργεια και μεταφορές.
Δ. Κοινωνικές Επιπτώσεις της Ναυτιλίας: Ρύπανση, ατυχήματα, ναυταπάτη.